Примерен списък на мерки по Процедура за BG05SFPR002-1.004 „Адаптирана работна среда“

Roman Полезно Leave a Comment

Примерен (неизчерпателен) списък на мерки за реконструкция/модернизация на обекти, машини и подходящи за закупуване средства за колективна защита, съобразно идентифицираните рискове.

1. Защита от прах, токсични и други вредни вещества:

– локална аспирационна система при източника на отделяне на вредни вещества;

– нагнетателна вентилационна система за чист въздух в работното помещение;

– вакуумни системи за почистване с цел намаляване на вторичните източници на

замърсяване;

– аварийни вентилационни системи;

2. Защита от наднормен шум

– защитни прегради, ограждения, шумопоглъщащи покрития на стени и тавани;

– заглушаване или изолация на стените и таваните на работните пощения, в т.ч. екрани, кожуси, и др. ограждения около източниците на производствен шум;

– звукоизолирани кабини за работещите в производствени помещения с наднормен шум;

3. Защита от вибрации при работа

– поставяне на фундамент (различен от този на производственото помещение) под източника на вибрации, демпфериране на вибриращите машини;

– осигуряване на допълнително оборудване към машините, намаляващо риска от вибрации (седалки, които поглъщат вибрациите; ръкохватки, намаляващи вибрациите и др.);

4. Защита от навлизане в опасна зона

– ограждения – плътни, мрежести, прозрачни;

– блокировки – механични, електрически или др.;

– ограждения с блокировки;

– предпазители;

– предпазители с блокировки;

– екрани;

– устройства, оптични и други сензори следящи опасната зона;

5. Защита от падащи предмети

– козирки, навеси, прегради;

– тунели;

– мрежи;

– бордови дъски;

6. Защита от летящи, изхвърлени частици и/или предмети

– предпазители;

– предпазни екрани;

– паравани, ограждения;

7. Защита от падане от височина и падане при придвижване по стълби или наклон

– парапети, перила, бордова дъска;

– мрежи;

– осигурителни линии;

8. Защита от допир до горещи повърхности

– изолиране на зоните;

– ограждения, екрани;

– изолиращи покрития;

9. Защита от потенциално експлозивна атмосфера, защита от опасни пари или аерозоли на химични агенти, прах

– обща вентилация;

– локална аспирация;

– система от блокировка свързана с техническо средство за анализ на съдържанието на горими газове, пари или частици- газсигнализатори, газанализатори;

– аварийни душове за промиване на очите на работещите или цялото тяло (не е допустим съпътстващ ремонт на санитарни помещения, зони за отдих и др.);

10. Защита от опасни лъчения

– предпазни екрани – защитни покрития;

– система от блокировка, свързана с техническо средство за анализ на работната среда за наличие на вредни емисии – автоматичен контрол;

– екраниране на лазерните устройства, отстраняващо възникването на опасности за здравето на работещите;

– оптически устройства за наблюдение или регулиране на лазерните устройства, така, че да не възниква опасност за здравето в резултат на лазерно лъчение;

11. Защита от електростатични заряди

– система за изравняване на потенциалите и заземяване на металните части на работното оборудване и помещението;

– система за оросяване, неутрализиране или йонизиране на атмосферата с цел повишаване проводимостта й;

– използване на токопроводими подови настилки в производствените помещения;

12. Защита от електромагнитни полета

– излъчващите елементи се екранират поотделно, като генераторът се екранира с общ екран;

– екраниране с плътен материал или с метална мрежа;

– предупредителна сигнализация или блокировка;

13. Защита от неблагоприятен микроклимат

– системи подобряващи микроклимата – температура, влажност, скорост на въздушното течение;

– вентилационни системи за осигуряване на свеж въздух /нагнетателна вентилационна система/;

– въздушни, механични или водни завеси за относително изолиране на зоните и помещенията с неблагоприятен микроклимат;

– подмяна на дограма;

– изграждане на окачени тавани с цел намаляване обема на помещенията;

– климатични системи/климатици;

14. Изкопи

– платна за защитни системи за изкопи;

– технически средства за ограждане и сигнализиране на изкопите, когато това се изисква;

– газсигнализатори;

15. Защита от пожар и взрив

– система от хидранти, шлангове със струйници;

– автоматична пожарогасителна инсталация;

– пожароизвестителна инсталация;

– автоматични газанализатори;

– мълниезащитна инсталация;

16. Защита при работа в ограничени пространства

– полиспастни системи за спасяване;

– газсигнализатори;

17. Защита при аварии и природни бедствия

– система за аварийно известяване с цел евакуация;

18. Електробезопасност

– изолиращи щанги;

– изолиращи стълби;

– изолиращи площадки;

– диелектрични килимчета;

– предпазни екрани;

– временни ограждения;

– преносими заземители;

– изолиращи щанги за преносими заземители;

– изолиращи оперативни щанги;

19. Защита от биологични агенти в работната среда

– подходяща вентилация (общообменна, изсмукваща и вкарваща-нагнетяваща);

20. Ергономия при работа

– ергономични офис столове;

– ергономични работни столове.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.