ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България – Северна Македония 2021-2027

RomanБез категория Leave a Comment

Европейската Комисия одобри Програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България – Северна Македония 2021-2027 Териториален обхват на Програмата: От българска страна – области Благоевград и Кюстендил От македонска страна – Североизточен, Източен и Югоизточен район Общ бюджет: 31 152 400 евро Програмата включва следните приоритетни оси: 2.1. Приоритет: 1 – Приоритет 1: По-зелен граничен регион 2.1.1. Специфична цел: RSO2.7. Подобряване на защитата и опазването …