391 166 лева за „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“

Roman Актуално Leave a Comment

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ отваря за кандидатстване мярката „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“, която е с бюджет от 100 млн. лв. Основната цел на операцията е да бъде осигурена устойчива заетост за хора в неравностойно положение, включително чрез адаптиране на работни места за хора с увреждания. Проектни предложения могат да подават работодателите, като минималният …