Как да кандидатстваме за финансиране по европейски програми в 5 стъпки?

Roman Блог Leave a Comment

Решихме да започнем рубриката БЛОГ с първа полезна статия на тема „КАК ДА КАНДИДАТСТВАМЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ В 5 СТЪПКИ“. ПЪРВА СТЪПКА ФОРМУЛИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННА/ПРОЕКТНА ИДЕЯ Трябва да формулирате инвестиционната си идея – да изясните точно какво искате да финансирате, за каква дейност и да направите проучване какви разходи трябва направите. Как да формулираме инвестиционната идея, която искаме …

БЛОГ тема: Управление на европейски проект!?

Roman Блог Leave a Comment

Какво означава „Управление на европейски проект“? Защо правим разлика между „управление на проект“ и „управление на европейски проект“? Важно да се прави разлика между процеса на управление на какъвто и да било проект и проект с „европейско финансиране“, защото последиците при при неправилно „управление на проект“ и неправилно „управление на европейски проект“ са различни! Управление на европейски проект означава коректното …