Копекс и Ко ЕООД – ОПИК

RomanОПИК Leave a Comment

Проект Подобряване на енергийната ефективност на „Копекс и Ко“ ЕООД Изготвеният от Проджект Партнерс ЕООД Проект Подобряване на енергийната ефективност на „Копекс и Ко“ ЕООД е одобрен за финансиране по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, Процедура № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия“. С цел разширяване на производствения капацитет, „Копекс и Ко“ ЕООД предвижда закупуване и въвеждане в …