Ние сме Проджект Партнерс.

Експерти в намирането на финансиране на качествени идеи и проекти, както и качествената им подготовка и управление.


Кои сме ние.

Консултантският екип на Проджект Партнерс включва висококвалифицирани специалисти, притежаващи необходимите за целите на подготовката и управлението на проекти теоретични и практически знания и умения в областите икономика, финанси, право, опазване на околната среда и др. Нашите експерти притежават следните сертификати: в областта на подготовката и управлението на проекти, издадени от Център за европейски програми към Американски университет в България, “Проджекта” ООД, Международен център за обучение към Международна организация по труда към ООН - гр. Торино, Италия; PRINCE2 сертификация; Сертификати в областта на управление на строителни и инженерингови договори по правилата на FIDIС; Сертификати в областта на процедури за възлагане на обществени поръчки по правилата на Световна банка, от Международен център за обучение към Международна организация по труда към ООН - гр. Торино, Италия; Сертификати от Център за следдипломно обучение и квалификация към Лесотехнически университет – гр. София, в областта на бизнес планиране в земеделието.

Роман

Ръководител на проекти


Ина

Координатор на проекти


Маргарита

Координатор на проекти


Стефан

Юрист


Мария

Координатор на проекти


спечелени
0
проекта
управляван бюджет
0
милиона
Доволни
0
клиенти
опит
0
години

Проект

Имате идея за нов бизнес или имате съществуващ бизнес и искате да го разширите или да внедрите иновация. Чудите се как да подходите? Тук сте на правилното място - изпратете ни описание на идеята /проекта Ви и ние ще го анализираме безплатно. Анализът ще включва оценка за реалистичност на проекта.

Финансиране

След като анализираме идеята Ви и анализът покаже, че проекта е реалистичен, ние ще извършим безплатно проучване за възможностите за финансиране на проектната Ви идея. Дори и към настоящ момент да няма такава възможност, ние ще продължим да проучваме и когато такава възможност се появи - ще Ви уведомим.

Подготовка

След като безплатното ни проучване за възможностите за финансиране на проекта Ви идентифицират подходяща схема, тогава Вие ще получите предложение за съвместна работа, включващо два етапа - подготовка и управление на проекта. Подготовката на проекта включва различни етапи - от оценка на критериите за допустимост на планираните дейности, до оценка на най-добрата стратегия за получаване на най-високи оценка на проекта, съответно одобрение на финансирането.

Управление

Вероятно сме спечелили проекта. Използваме думата "вероятно", защото иначе не бихме се захванали с тази работа :). Сега обаче започва най-трудното - да изпълним съвместно проекта така, че да получим 100% от одобреното финансиране. Ние сме професионалисти в управлението на проекти и опитът ни показва, че част от проектите не получават одобрената субсидия, тъй като се провалят в управлението - не спазват графика, изискванията на програмата и т.н.

Как работим.

1 Изпратете ни запитване, в което опишете подробно проектната си идея. В срок до 14 работни дни, ние ще Ви изпратим безплатен анализ на възможностите за намиране на финансиране на проекта Ви и нашето предложение за съвместна работа. Ако приемете предложението - сключваме договор и минаваме към втори етап.


2 Подготовката на проекта включва: анализ на критериите за допустимост и критериите за подбор на проекти по съответната схема; даване на указания за най-добър пакет от дейности, които да се включат в проекта, така че да допринесат за по-висока оценка и съответно финансиране на проекта; подготовка на цялата необходима документация.


3 Честито! Спечелихме проекта! Сега започва най-трудното. В Проджект Партнерс от години управляваме проектите си чрез собствена уеб-базирана платформа за управление на проекти, която предоставяме на наши клиенти и партньори в рамките на сключения договор за управление на проекта. След като получите субсидията си, чак тогава ще ни платите.