Марка 6.4. Занаяти

RomanАктуално, ПРСР 1 Comment

Програмата за развитие на селските райони обяви финансиране на проекти по Мярка 6.4., чиято основна цел е подкрепа на инвестиции в неземеделски дейности. Подмярка 6.4  „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ Операция  6.4.1  „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ СЕКТОР ЗАНАЯТИ Териториален обхват Проектите по процедурата се изпълняват на територията на общините от селските райони Срок за …

Как да кандидатстваме за финансиране по европейски програми в 5 стъпки?

RomanБлог Leave a Comment

Решихме да започнем рубриката БЛОГ с първа полезна статия на тема „КАК ДА КАНДИДАТСТВАМЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ В 5 СТЪПКИ“. ПЪРВА СТЪПКА ФОРМУЛИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННА/ПРОЕКТНА ИДЕЯ Трябва да формулирате инвестиционната си идея – да изясните точно какво искате да финансирате, за каква дейност и да направите проучване какви разходи трябва направите. Как да формулираме инвестиционната идея, която искаме …