До 150 000 лева безвъзмездно финансиране за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите

RomanАктуално, ПКИП Leave a Comment

Министерство на иновациите и растежа обявява процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г. (ПКИП). Основната цел на процедурата е да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, и по този начин да …

До 2 милиона лева субсидия за инвестиции в Преработване на продуктите от риболов и аквакултури

RomanАктуално, ПМДР Leave a Comment

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 стартира процедура чрез подбор на проекти: № BG14MFPR001-2.001 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”. Основната цел на процедурата: Изпълнението на дейностите па настоящата процедура ще допринесе за постигане на специфичната цел: 2.2 „Насърчаване на предлагането на пазара, качеството и добавената стойност на …