КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ ДАЛИ ЕДНО ПРЕДПРИЯТИЕ Е МИКРО, МАЛКО И СРЕДНО?

Roman ОПИК, Полезно Leave a Comment

Критериите, според които едно предприятие се определя като микро, малко или средно, са формулирани в чл.3 и 4 от Закона за малки и средни предприятия, а именно:„Чл.3 (1) Категорията малки и средни предприятия включва предприятията, които имат:1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души, и2. годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава …