Финансиране за Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ

RomanБез категория Leave a Comment

 РЕЗЮМЕ Код и наименование на процедурата Схема за безвъзмездна помощ в четири сесии „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“ Финансиращ механизъм Механизъм за възстановяване и устойчивост (МВУ) на ЕС, създаден с Регламент (ЕС) 2021/241. Финансирането по процедурата е по Стълб „Справедлива България“ на МВУ (чл. 3, буква „д“ от Регламент (ЕС) 2021/241) Компонент и инвестиция от …

Финансиране за Развитие на културните и творчески сектори (КТИ)

RomanБез категория 2 Comments

Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 11 „Социално включване“, Инвестиция С11.I6: „Развитие на културните и творчески сектори (КТИ)“. Процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели: BG-RRP-11.014 „Схема за безвъзмездна помощ с две сесии „Български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС“, Национален фонд „Култура“ Код и наименование …