Полезно за проектните понятия

RomanПолезно Leave a Comment

Условията за кандидатстване са пълни с понятия, които е необходимо да знаете, за да вземете правилно решение дали да кандидатствате или не. Затова решихме да съберем на едно място понятията, които се използват най-често в програмите за финансиране, и тези, с които Европейската комисия основно обвързва предоставянето на възмездна или безвъзмездна финансова подкрепа за проекти на компании, общини, министерства, училища, болници, …