Тематични области и подобласти на ИСИС 2021-2027

Roman Полезно Leave a Comment

Тематични области и подобласти на ИСИС 2021-2027: 1. Тематична област „Информатика и ИКТ“; 2. Тематична област „Мехатроника и микроелектроника”; 3. Тематична област „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“; 4. Тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“; 5. Тематична област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“. 1. В рамките на тематична област „Информатика и ИКТ“ се включват следните …