Покана за подкрепа на иновативни действия и проекти по Европейска градска инициатива

RomanАктуално Leave a Comment

С общ бюджет от 90 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) тази покана има за цел да засили устойчивото градско развитие във всички европейски градове.  Основните теми на поканата са енергиен преход и технологиите в градовете – Енергиен преход: експериментиране и проучване на реални иновативни решения, които биха осигурили достъпни, сигурни и по-чисти местни енергийни системи; – Технологии в градовете: да се проучат нововъзникващите …