БЛОГ тема: Управление на европейски проект!?

Роман Воински Блог Leave a Comment

Какво означава „Управление на европейски проект“? Защо правим разлика между „управление на проект“ и „управление на европейски проект“? Важно да се прави разлика между процеса на управление на какъвто и да било проект и проект с „европейско финансиране“, защото последиците при при неправилно „управление на проект“ и неправилно „управление на европейски проект“ са различни! Управление на европейски проект означава коректното …

ОПИК Подобряване на производствения капацитет в МСП

Роман Воински Актуално, ОПИК Leave a Comment

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност обяви схема Подобряване на производствения капацитет в МСП, чиято основна цел е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал. Кой може да кандидатства? 1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или еднолични …