Финансиране за Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ

RomanБез категория Leave a Comment

 РЕЗЮМЕ Код и наименование на процедурата Схема за безвъзмездна помощ в четири сесии „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“ Финансиращ механизъм Механизъм за възстановяване и устойчивост (МВУ) на ЕС, създаден с Регламент (ЕС) 2021/241. Финансирането по процедурата е по Стълб „Справедлива България“ на МВУ (чл. 3, буква „д“ от Регламент (ЕС) 2021/241) Компонент и инвестиция от …

Финансиране за Развитие на културните и творчески сектори (КТИ)

RomanБез категория Leave a Comment

Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 11 „Социално включване“, Инвестиция С11.I6: „Развитие на културните и творчески сектори (КТИ)“. Процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели: BG-RRP-11.014 „Схема за безвъзмездна помощ с две сесии „Български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС“, Национален фонд „Култура“ Код и наименование …

Програма Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027

RomanБез категория Leave a Comment

Програма Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ обявява първи прием на проектни предложения. Поканата e отворена за двата приоритета на програмата – „Син и интелигентен регион“ и „Зелен и чист регион“. Първият приоритет е насочен към повишаване капацитета за изследвания и иновации и въвеждане на нови технологии. Вторият цели насърчаване на мерките за адаптирането към изменението на климата и предотвратяване на риска …

BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост

RomanБез категория Leave a Comment

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ открива процедура чрез директно предоставяне на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост. Процедурата е в изпълнение на политиката в областта на образованието на Министерството на образованието и науката и се финансира по Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 1 (C1.I1) „Центрове за НТИМ и …

ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България – Северна Македония 2021-2027

RomanБез категория Leave a Comment

Европейската Комисия одобри Програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България – Северна Македония 2021-2027 Териториален обхват на Програмата: От българска страна – области Благоевград и Кюстендил От македонска страна – Североизточен, Източен и Югоизточен район Общ бюджет: 31 152 400 евро Програмата включва следните приоритетни оси: 2.1. Приоритет: 1 – Приоритет 1: По-зелен граничен регион 2.1.1. Специфична цел: RSO2.7. Подобряване на защитата и опазването …

До 700 хиляди лева субсдии за „Технологична модернизация“ на малки и средни предприятия

RomanАктуално, Без категория, ПВУ 1 Comment

РЕЗЮМЕ Национален план за възстановяване и устойчивост Компонент „Интелигентна индустрия“ Програма за икономическа трансформация Процедура чрез подбор на предложения – „Технологична модернизация“ Цел на процедурата: Целта на тази мярка е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по …

Мярка 6.4 Производство и Услуги

RomanАктуално, Без категория, ПРСР Leave a Comment

Програмата за развитие на селските райони обяви финансиране на проекти по Мярка 6.4., чиято основна цел е подкрепа на инвестиции в неземеделски дейности. Подмярка 6.4  „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ Операция  6.4.1  „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ СЕКТОР ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ Териториален обхват Проектите по процедурата се изпълняват на територията на общините от селските райони …

Списък със селски райони

RomanБез категория, Полезно Leave a Comment

Населените места от Списъка със селски райони. От общо 264 общини в България, 231 са определени за селски общини. Всички населени места в дадена селска община влизат в списъка на селските райони. Разпределени по области, селски общини са: Благоевград – Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда Бургас – Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, …