TheSocialMarket.eu

RomanОПРЧР Leave a Comment

Със съдействието на Проджект партнерс ЕООД, Сдружение „Вива Пауталия“ изпълни проект „Споделена мрежа на социалните предприятия“ / Co-Network of Social Enterprises (CONSE). Общата цел на проекта е укрепване на транснационалното сътрудничество, обмяна на опит, внедряване на добри практики, модели и ИКТ за насърчаването на социалното предприемачество чрез стимулиране участието на частните предприятия в социалната икономика. Специфични цели: – Подобряване на управленския капацитет …

Кооперация Панда – ОПРЧР

RomanОПРЧР Leave a Comment

Подготвеният от Проджект Партнерс Проект “Нови възможности за заетост в Кооперация “Панда” е спечелен по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Проектът “Нови възможности за заетост в Кооперация “Панда” предвижда разкриване за 12 месеца на 28 нови работни места за безработни и/или неактивни лица, 14 от които за младежи до 29 г. вкл. – с поне средно образование на пет …