BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

RomanАктуално, ПВУ Leave a Comment

Стартира Процедура BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

Цел

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП)

Общ размер на средствата по процедурата: 30 600 000 лева.

Приложим режим: Помощта по настоящата процедура се предоставя при условията на режим „минимална помощ“ (de minimis).

Минимален размер на безвъзмездното финансиране: 3 000 лева

Максимален размер на безвъзмездното финансиране: 20 000 лева

Процент на съфинансиране: 100%.

 • По настоящата процедура максималният интензитет на помощта може да бъде до 100%, като не е налице изискване за съфинансиране на разходите за изпълнение на инвестициите от страна на кандидатите

Допустими кандидати:

 • Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
 • Да са микро, малки и средни предприятия
 • Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице
Категория на предприятието Нетни приходи от продажби[1]
Микро предприятие ≥ 41 000 лева
Малко предприятие ≥ 82 000 лева
Средно предприятие ≥ 123 000 лева

Недопустими кандидати:

 • Кандидатите не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездно финансиране, в случай че са предприятие, получило ваучер по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
 • Микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I
 • Малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I
 • Кандидати в сектори и раздели съгласно КИД-2008 (Приложение 8):
 • сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство“;
 • сектор В  „Добивна промишленост“;
 • сектор F  „Строителство“;
 • сектор Р „Образование“;
 • сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“.
 • раздели от сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ съгласно КИД-2008 (Приложение 8):
 • раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
 • раздел 63 „Информационни услуги“.
 • Кандидати, които са микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район.
 • предприятия, чиято основна икономическа дейност е в областта на преработката и/или маркетинга на горски продукти
 • Кандидати в код по КИД
 • 16.29 „Производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производството на пелети“, с ИЗКЛЮЧЕНИЕ на производството на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина
 • 16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“, с ИЗКЛЮЧЕНИЕ на производството на несглобени дървени паркетни дъски.
 • 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • 10.81. „Производство на захар”;
 • 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
 • 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
 • 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
 • 11.02. „Производство на вина от грозде”;
 • 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
 • 11.06. „Производство на малц”.

Допустими дейности:

По процедурата са допустими услуги и решения от следните три групи:

 • Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;
 • Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;
 • Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.

Допустими разходи:

Максимален срок за изпълнение: 12 месеца.

Краен срок за кандидатстване: 19.12.2022 година.

Услугите на Проджект Партнерс ЕООД:

Ние Ви предлагаме цялостна услуга по изготвяне, управление и отчитане на проекта само срещу 1900 лева без включен ДДС, по-голяма част от които ще дължите в срок от 5 работни дни след като сте получили безвъзмездната помощ.

На този линк ще намерите цялата информация, свързана с процеса на кандидатстване.

Тук ще намерите нашият типов договор за предоставяне на консултантски услуги по Процедура BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия.

Ако предложението ни Ви заинтересува или имате допълнителни въпроси, може да ни се обадите или да ни потърсите на мейл office@projectpartners-bg.com

[1] Отчет за приходите и разходите за 2021 г. на предприятието – кандидат: стойността по ред „Нетни приходи от продажби“ от приходната част на Отчета (код на реда 15100, колона 1).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.