BG-RRP-6.004 Инвестиции в технологична и екологична модернизация

RomanПредстоящо, ПРСР Leave a Comment

BG-RRP-6.004 Инвестиции в технологична и екологична модернизация

Цел на процедурата:

Основна цел на Фонда за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство е предоставяне на своевременна целева подкрепа на българските земеделски производители, под формата на безвъзмездни средства, за бързо възстановяване от последиците от COVID-19 пандемията, преодоляване на проблемите, които възпрепятстват конкурентоспособността и устойчивостта на аграрния сектор и ускоряване на неговата адаптация към климатичните промени, екологизацията на производството, цифровата трансформация, подобряване на генетичните ресурси.

Фондът предвижда предоставяне на подкрепа на земеделските стопани за реализация на целеви инвестиции, за закупуване на материални и нематериални активи за прилагане на дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени, въвеждащи иновативни производствени и цифрови технологии, технологии за производство и организация в селското стопанство, за автоматизиране на работните процеси.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 318 048 200,30 лева без данък върху добавената стойност (ДДС).

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект: 30 000 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект – 1 000 000,00 лева., без ДДС

Процент на финансиране: до 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Допустими кандидати:

Процедурата е насочена към Предложенията за изпълнение на инвестиции (ПИИ), представени от регистрирани земеделски стопани и групи или организации на производители.

Дейности, допустими за финансиране:

Подпомагат се ПИИ, целящи подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства чрез:

а) опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци, управление и оползотворяване на отпадъците от земеделското производство и производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление; и/или

б) инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.

Срок за изпълнение на проекта:

1. Одобреното предложение се изпълнява в срок до 9 месеца, а за предложения, включващи разходи за СМР, за които се изисква издаване на разрешение за строеж, в срок до 12 месеца от датата на подписването на договора за финансиране.

2. Крайният срок по т. 1 е не по-късно от 30 юни 2025 г.

Максимален срок за изпълнение на проекта: 9 /девет/ месеца, а за предложения, включващи разходи за СМР, за които се изисква издаване на разрешение за строеж, в срок до 12 месеца от датата на подписването на договора за финансиране.

За повече подробности и безплатна консултация относно възможностите за кандидатстване потърсете екипа на Проджект Партнерс ЕООД чрез тази форма или на мейл office@projectpartners-bg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.